Uchwała nr XXXIII/568/VIII/2020 z dnia 2020-07-14

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XXXIII/568/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

Data podjęcia:

2020-07-14

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem 2020-08-01

Zmienia uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • TRANSPORT

Dokumenty aktu prawnego

Tekst ujednolicony

* Tekst ujednolicony nie jest źródłem prawa. Jest to tekst uchwały uwzględniający wszystkie jej nowelizacje.

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-07-21 11:01:56.0