Uchwała nr XXXIV/576/VII/2016 z dnia 2016-09-06

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XXXIV/576/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 06-09-2016 w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych, przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Poznania.

Data podjęcia:

2016-09-06

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2016-09-19
  • Pozycja w dzienniku: 5563

Uchyla uchwałę:

Uchwały zmieniające bieżącą uchwałę:

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę:

Kategorie tematyczne:

  • oświata

Dokumenty aktu prawnego:

Jednostka odpowiedzialna za realizację:

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2016-09-06 00:00:00.0