Uchwała nr LXXI/1326/VII/2018 z dnia 2018-07-11

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXXI/1326/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2018 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/576/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 6 września 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych, przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Poznania.

Data podjęcia:

2018-07-11

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zmienia uchwałę:

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę:

Kategorie tematyczne:

  • różne

Dokumenty aktu prawnego:

Tekst ujednolicony:

* Tekst ujednolicony nie jest źródłem prawa. Jest to tekst uchwały uwzględniający wszystkie jej nowelizacje.

Jednostka odpowiedzialna za realizację:

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-07-11 00:00:00.0