Uchwała nr LXXX/1202/V/2010 z dnia 2010-11-09

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

obowiązujący w części

Tytuł:

Uchwała Nr LXXX/1202/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 09-11-2010 w sprawie Statutu Miasta Poznania.

Data podjęcia:

2010-11-09

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

 • Data ogłoszenia: 2011-01-24
 • Numer dziennika: 11
 • Pozycja w dzienniku: 303

Uchyla uchwałę

Uchwały zmieniające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

 • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Rozstrzygnięcia organów nadzorczych

 1. Rozstrzygnięcie Wojewoda z dnia 2010-12-15, treść:
  stwierdzenie nieważności § 17 ust. 4 i § 47 Statutu Miasta Poznania

  Załączniki

Orzeczenia Sądowe

 1. Orzeczenie Wojewódzki Sąd Administracyjny z dnia 2011-04-06, treść:
  Wojewódzki Sąd Aministracyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 06 kwietnia 2011 r. sprawy ze skargi Rady Miasta P. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody W. z dnia 15 grudnia 2010 r. nr (...) w przedmiocie nieważności uchwały Rady Miasta P. w sprawie Statutu Miasta P.; 1. uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze w części dotyczącej orzeczenia o nieważności § 17 ustęp 4 uchwały nr (...) Rady Miasta P. z dnia 09 listopada 2010 r.; 2. w pozostałej części skargę oddala; 3. określa, że zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze w części, o której mowa w punkcie 1 wyroku, nie może być wykonane; 4. zasądza od Wojewody W. na rzecz Miasta P. kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

  Załączniki

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Metryczka

Opis zmian: publikacja-Dz.U.W.W (Aktualizacja)
Opublikował(a): Małgorzata Szubczyńska
Data i godzina publikacji: 2011-01-24 12:36