Uchwała nr VIII/92/VIII/2019 z dnia 2019-03-19

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr VIII/92/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-03-2019 zmieniająca uchwałę Nr III/14/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2019 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich.

Data podjęcia:

2019-03-19

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zmienia uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • OCHRONA ŚRODOWISKA

Dokumenty aktu prawnego

Tekst ujednolicony

* Tekst ujednolicony nie jest źródłem prawa. Jest to tekst uchwały uwzględniający wszystkie jej nowelizacje.

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-03-19 00:00:00.0