Uchwała nr LXXIX/1184/V/2010 z dnia 2010-10-12

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXXIX/1184/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12 października 2010 r. w/s przekazania nieruchomości miejskiej położonej w Poznaniu przy ul. Henryka Wieniawskiego 21-23 o oznaczeniach geodezyjnych: obręb Poznań, ark. 23, dz. 11 i 13, będącej w zasobie Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych, na rzecz Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego

Data podjęcia:

2010-10-12

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Kategorie tematyczne:

  • GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Dokumenty aktu prawnego

Rozstrzygnięcia organów nadzorczych

  1. Rozstrzygnięcie Wojewoda z dnia 2010-11-12, treść:
    stwierdzenie nieważności par. 3 uchwały ze względu na istotne naruszenie prawa

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Opis zmian: dokonano wpisu odpowiedzialnego za realizację uchwały (Aktualizacja)
Opublikował(a): Agnieszka Tadera
Data i godzina publikacji: 2010-10-18 11:40