Uchwała nr XXII/412/VIII/2020 z dnia 2020-02-11

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

obowiązujący w części

Tytuł:

Uchwała Nr XXII/412/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Klub" w Poznaniu, przy ul. Sienkiewicza 11.

Data podjęcia:

2020-02-11

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2020-02-24
  • Pozycja w dzienniku: 1759

Uchyla uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE

Dokumenty aktu prawnego

Rozstrzygnięcia organów nadzorczych

  1. Rozstrzygnięcie Wojewoda z dnia 2020-03-16, treść:
    nieważność § 5 w zakresie zwrotów: „podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i” oraz: „14 dni po opublikowaniu” uchwały nr XXII/412/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej – Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Klub” w Poznaniu, przy ul. Sienkiewicza 11 - ze względu na istotne naruszenie prawa.

    Załączniki

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-02-18 13:03:03.0