Uchwała nr XCVII/1865/VIII/2024 z dnia 2024-02-06

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XCVII/1865/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla otoczenia Jeziora Maltańskiego w Poznaniu.

Data podjęcia:

2024-02-06

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchyla uchwałę:

Uchyla częściowo uchwałę:

Kategorie tematyczne:

  • planowanie przestrzenne

Dokumenty aktu prawnego:

Jednostka odpowiedzialna za realizację:

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2024-02-13 15:23:05.0