Uchwała nr XIX/324/VIII/2019 z dnia 2019-11-19

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XIX/324/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-11-2019 w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania.

Data podjęcia:

2019-11-19

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-11-28 09:27:36.0