Uchwała nr XIX/335/VIII/2019 z dnia 2019-11-19

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XIX/335/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-11-2019 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na relizację projektu pn. "Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu" planowanego do dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach naboru wniosków dla Działania 4.5 "Ochrona przyrody", Poddziałanie 4.5.4. "Edukacja ekologiczna" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Data podjęcia:

2019-11-19

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-11-28 12:52:22.0