Uchwała nr XLI/612/VI/2012 z dnia 2012-11-20

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XLI/612/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 20-11-2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania.

Data podjęcia:

2012-11-20

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchyla uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2012-11-20 00:00:00.0