Uchwała nr XLIII/757/VIII/2021 z dnia 2021-03-09

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XLIII/757/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-03-2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon Stadionu Miejskiego" w Poznaniu.

Data podjęcia:

2021-03-09

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-03-16 14:40:43.0