Uchwała nr XLIV/769/VIII/2021 z dnia 2021-03-30

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XLIV/769/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 30-03-2021 w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Poznania na lata 2021-2032".

Data podjęcia:

2021-03-30

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • ochrona środowiska

Dokumenty aktu prawnego:

Jednostka odpowiedzialna za realizację:

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-04-06 12:13:57.0