Uchwała nr XLIX/860/VII/2017 z dnia 2017-06-06

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XLIX/860/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 06-06-2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu.

Data podjęcia:

2017-06-06

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2017-06-06 00:00:00.0