Uchwała nr XV/206/VIII/2019 z dnia 2019-07-09

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XV/206/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków nr 4 w Poznaniu.

Data podjęcia:

2019-07-09

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

 • Data ogłoszenia: 2019-07-17
 • Pozycja w dzienniku: 6756

Uchyla uchwałę

Kategorie tematyczne:

 • ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE

Dokumenty aktu prawnego

Rozstrzygnięcia organów nadzorczych

 1. Rozstrzygnięcie Wojewoda z dnia 2019-08-14, treść:
  nieważność uchwały ze względu na istotne naruszenie prawa

  Załączniki

Orzeczenia Sądowe

 1. Orzeczenie Wojewódzki Sąd Administracyjny z dnia 2020-02-12, treść:
  oddalenie skargi Miasta Poznania w całości

  Załączniki

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-07-18 14:23:28.0