Uchwała nr XVI/253/VIII/2019 z dnia 2019-09-03

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XVI/253/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2019 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.1.298.2019.16 z dnia 14 sierpnia 2019 r.

Data podjęcia:

2019-09-03

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • SKARGI

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-09-11 14:27:38.0