Uchwała nr XVII/273/VIII/2019 z dnia 2019-09-24

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XVII/273/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu pn. "Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego - etap II" planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach naboru wniosków dla Działania 4.4. "Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturalnego", Poddziałanie 4.4.1. "Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Data podjęcia:

2019-09-24

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-10-02 14:24:54.0