Uchwała nr XVIII/296/VIII/2019 z dnia 2019-10-15

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XVIII/296/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Poznania.

Data podjęcia:

2019-10-15

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zmienia uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Tekst ujednolicony

* Tekst ujednolicony nie jest źródłem prawa. Jest to tekst uchwały uwzględniający wszystkie jej nowelizacje.

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-10-23 14:24:52.0