Uchwała nr XX/257/VII/2015 z dnia 2015-11-17

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XX/257/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 17-11-2015 w sprawie nadania statutu Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Data podjęcia:

2015-11-17

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchyla uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2015-11-17 00:00:00.0