Uchwała nr XXI/365/VIII/2019 z dnia 2019-12-17

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XXI/365/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 17-12-2019 zmieniająca uchwałę Nr II/9/VIII/2018 z dnia 27 listopada 2018 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Data podjęcia:

2019-12-17

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zmienia uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • BUDŻET MIASTA

Dokumenty aktu prawnego

Tekst ujednolicony

* Tekst ujednolicony nie jest źródłem prawa. Jest to tekst uchwały uwzględniający wszystkie jej nowelizacje.

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-12-23 07:46:35.0