Uchwała nr XXII/389/VIII/2020 z dnia 2020-01-21

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XXII/389/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Karpia - część wschodnia w Poznaniu.

Data podjęcia:

2020-01-21

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchyla uchwałę:

Kategorie tematyczne:

  • planowanie przestrzenne

Dokumenty aktu prawnego:

Jednostka odpowiedzialna za realizację:

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-01-29 14:33:26.0