Uchwała nr XXII/405/VIII/2020 z dnia 2020-02-11

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XXII/405/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Poznaniu przy ul. Matejki 8/10.

Data podjęcia:

2020-02-11

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • OŚWIATA

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-02-17 11:47:07.0