Uchwała nr XXII/414/VIII/2020 z dnia 2020-02-11

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XXII/414/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 w sprawie przyjęcia przez Miasto Poznań Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

Data podjęcia:

2020-02-11

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

 • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Rozstrzygnięcia organów nadzorczych

 1. Rozstrzygnięcie Wojewoda z dnia 2020-03-16, treść:
  nieważność uchwały nr XXII/414/VIII/2020 ze względu na istotne naruszenie prawa

  Załączniki

Orzeczenia Sądowe

 1. Orzeczenie Naczelny Sąd Administracyjny z dnia 2022-10-20, treść:
  Naczelny Sąd Administracyjny (...) po rozpoznaniu w dniu 20 października 2022 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Miasta Poznania od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 27 sierpnia 2020 r. sygn. akt II SA/Po 520/20w sprawie ze skargi Miasta Poznania na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2020 r. nr KN-I.4131.1.148.2020.16 w przedmiocie przyjęcia Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym (...) oddala skargę kasacyjną (...).

  Załączniki

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-02-17 11:50:41.0