Uchwała nr XXIII/302/VII/2016 z dnia 2016-01-12

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XXIII/302/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-01-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon zabudowy przy ulicy Daszewickiej" w Poznaniu.

Data podjęcia:

2016-01-12

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2016-01-12 00:00:00.0