Uchwała nr XXIII/441/VIII/2020 z dnia 2020-02-25

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

obowiązujący w części

Tytuł:

Uchwała Nr XXIII/441/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Data podjęcia:

2020-02-25

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2020-03-04
  • Pozycja w dzienniku: 2138

Uchyla uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Rozstrzygnięcia organów nadzorczych

  1. Rozstrzygnięcie Wojewoda z dnia 2020-04-01, treść:
    nieważność § 5 uchwały nr XXIII/441/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi - ze względu na istotne naruszenie prawa.

    Załączniki

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-03-02 14:21:15.0