Uchwała nr XXIV/455/VIII/2020 z dnia 2020-03-10

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XXIV/455/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 10-03-2020 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu pn. "Modernizacja zabytkowego Pałacu Górków w Poznaniu wraz z nową ofertą kulturalno-edukacyjną" planowanego do dofinansowania ze środków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach naboru wniosków w programie "Kultura" - Działanie 1 "Poprawa Zarządzania Dziedzictwem Kulturowym", Poddziałania 1.1. Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego.

Data podjęcia:

2020-03-10

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-03-17 13:52:17.0