Uchwała nr XXIV/457/VIII/2020 z dnia 2020-03-10

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XXIV/457/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 10-03-2020 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Miastem Poznań a Powiatem Poznańskim.

Data podjęcia:

2020-03-10

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-03-17 13:53:49.0