Uchwała nr XXIV/462/VIII/2020 z dnia 2020-03-10

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XXIV/462/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 10-03-2020 w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli efektywności przeprowadzania konsultacji społecznych przez Zarząd Dróg Miejskich.

Data podjęcia:

2020-03-10

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • KOMISJE RADY
  • KONTROLE KOMISJI

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-03-17 13:57:42.0