Uchwała nr XXIX/429/VII/2016 z dnia 2016-05-17

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XXIX/429/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 17-05-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Miejskich w Poznaniu.

Data podjęcia:

2016-05-17

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zmienia uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • TRANSPORT

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2016-05-17 00:00:00.0