Uchwała nr XXV/249/V/2007 z dnia 2007-11-06

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XXV/249/V/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/69/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2007

Data podjęcia:

2007-11-06

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zmienia uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Szubczyńska
ostatnia zmiana w dniu 2007-11-12 15:40 - słowa-klucze ()