Uchwała nr XXV/358/VII/2016 z dnia 2016-02-23

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XXV/358/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 23-02-2016 zmieniająca uchwałę Nr LXXV/1199/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów oraz granic obwodów.

Data podjęcia:

2016-02-23

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2016-05-06
  • Pozycja w dzienniku: 3185

Zmienia uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • OŚWIATA

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2016-02-23 00:00:00.0