Uchwała nr XXV/470/VIII/2020 z dnia 2020-03-31

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XXV/470/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 31-03-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Miasta Poznania oraz nadania mu statutu.

Data podjęcia:

2020-03-31

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zmienia uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-04-01 12:13:27.0