Uchwała nr XXVI/344/VI/2012 z dnia 2012-02-07

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XXVI/344/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 07-02-2012 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Miejskich w Poznaniu.

Data podjęcia:

2012-02-07

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zmienia uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • TRANSPORT

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2012-02-07 00:00:00.0