Uchwała nr XXXII/483/VI/2012 z dnia 2012-06-05

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XXXII/483/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 05-06-2012 w sprawie nadania statutu Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3.

Data podjęcia:

2012-06-05

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchyla uchwałę:

Uchwały zmieniające bieżącą uchwałę:

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę:

Kategorie tematyczne:

  • zdrowie i sprawy społeczne

Dokumenty aktu prawnego:

Orzeczenia Sądowe

  1. Orzeczenie Wojewódzki Sąd Administracyjny z dnia 2016-08-17, treść:
    stwierdzenie nieważności uchwały w całośc

    Załączniki

Jednostka odpowiedzialna za realizację:

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2012-06-05 00:00:00.0