Uchwała nr XXXV/512/VI/2012 z dnia 2012-07-10

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XXXV/512/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Czecha" w Poznaniu.

Data podjęcia:

2012-07-10

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2012-07-10 00:00:00.0