Uchwała nr IX/67/VII/2015 z dnia 2015-03-24

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr IX/67/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 24-03-2015 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania Nr LXXI/1113/V/2014 z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta Poznania.

Data podjęcia:

2015-03-24

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 2015-09-01

Zmienia uchwałę

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • OŚWIATA

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2015-03-24 00:00:00.0