Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Znajdź uchwały

Kadencja Rady Miasta

2002-2006

Liczba znalezionych uchwał: 1219
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR CI/1166/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Domowi Dziecka Nr 1 w Poznaniu przy ul. Swoboda 59.

brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CI/1165/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Miejskiemu Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu przy ul. Dolne Chyby 10.

brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CI/1164/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Pogotowie Opiekuńcze w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 53.

uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR CI/1163/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Klub" w Poznaniu przy ul. Sienkiewicza 11.

brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CI/1162/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Ośrodkowi Adopcyjno-Opiekuńczemu w Poznaniu przy al. Wielkopolskiej 21/25.

brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CI/1161/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Ośrodkowi dla Bezdomnych Nr 1w Poznaniu przy ul. Michałowo 68.

brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CI/1160/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Dziennemu Ośrodkowi Adaptacyjnemu Nr 1 w Poznaniu przy ul. Saperskiej 15.

brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CI/1159/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej o nazwie Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 4 "Klub Starówka" w Poznaniu przy ul. Wielkiej 1.

brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CI/1158/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej o nazwie Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 3 "Klub Promień" w Poznaniu na Os. Piastowskim 101.

brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CI/1157/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Dziennemu Domowi Pomocy Społecznej Nr 2 w Poznaniu przy ul. Nowy Świat 7/11.

brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CI/1156/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Dziennemu Domowi Pomocy Społecznej Nr 1 w Poznaniu przy ul. Konopnickiej 18.

brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CI/1155/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej o nazwie Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 5 "Klub Winogrady" w Poznaniu na os. Kosmonautów 15.

brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CI/1154/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Domowi Pomocy Społecznej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Poznaniu przy ul. Niedziałkowskiego 22

brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CI/1153/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej -Domowi Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20.

brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CI/1152/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Domowi Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13.

brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CI/1151/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej -Domowi Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 27/29.

brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR CI/1150/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Poznania oraz wykonania planów finansowych niektórych jednostek zaliczanych do podsektora finansów publicznych za pierwsze półrocze.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR CI/1149/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rataje - Łacina" część A w Poznaniu.

brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA Nr C/1148/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego dotyczącego uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2006 r. Nr XCIX/1138/IV/2006 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 1 w Poznaniu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA Nr C/1147/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego dotyczącego uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2006 r. Nr XCIX/1137/IV/2006 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Domowi Dziecka Nr 2 w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA Nr C/1146/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego dotyczącego uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2006 r. Nr XCIX/1136/IV/2006 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 2 w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA Nr C/1145/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego dotyczącego uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2006 r. Nr XCIX/1135/IV/2006 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 3 w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA Nr C/1144/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego dotyczącego uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2006 r. Nr XCIX/1134/IV/2006 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 4 w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA Nr C/1143/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego dotyczącego uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2006 r. Nr XCIX/1133/IV/2006 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 5 w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA Nr C/1142/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego dotyczącego uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2006 r. Nr XCIX/1132/IV/2006 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 6 w Poznaniu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA Nr C/1141/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego dotyczącego uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2006 r. Nr XCIX/1130/IV/2006 w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Miejskich w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

STANOWISKO NR XCIX/1140/IV/36/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 11 lipca 2006 roku w sprawie Muzeum Bambrów.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XCIX/1139/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Kapituły Konkursu o Nagrodę Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia w nauce

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCIX/1138/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 1 w Poznaniu

uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XCIX/1137/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Domowi Dziecka Nr 2 w Poznaniu

brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCIX/1136/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 2 w Poznaniu

brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCIX/1135/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 3 w Poznaniu

brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCIX/1134/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 4 w Poznaniu

brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCIX/1133/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 5 w Poznaniu

brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCIX/1132/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 6 w Poznaniu

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

UCHWAŁA NR XCIX/1131/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Poznaniu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XCIX/1130/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Miejskich w Poznaniu

brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCIX/1129/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu, ul. Raszyńska 48.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCIX/1128/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej Nr 30 dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu, ul. Działyńskich 4/5.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

UCHWAŁA NR XCIX/1127/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały o przekształceniu Poznańskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego GEOPOZ w Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XCIX/1126/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2007 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XCIX/1125/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XCIII/1063/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2006r. w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2006.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCIX/1124/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Poznania oraz wykonania planów finansowych niektórych jednostek zaliczanych do podsektora finansów publicznych za pierwsze półrocze.

uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XCIX/1123/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie Podstrefy Poznań 2 w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała nr XCIX/1122/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XCIX/1121/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ulica Nowa Naramowicka - część południowa" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała nr XCIX/1120/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Gospody Targowej w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

UCHWAŁA NR XCIX/1119/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Folwark Michałowo - część A" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XCVIII/1118/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 4 lipca 2006 roku w sprawie nadania statutu Straży Miejskiej Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA Nr XCVIII/1117/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 4 lipca 2006r. w sprawie: przystąpienia do stowarzyszenia gmin , powiatów i województw o nazwie "Droga S 11"

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR XCVIII/1116/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej, Areszcie Śledczym oraz Oddziale Zewnętrznym tego Aresztu, w wyborach do Rady Miasta, Prezydenta Miasta i do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR XCVIII/1115/IV/2006 - RADY MIASTA POZNANIA - z dnia 4 lipca 2006 r. - w sprawie zmian w podziale Miasta na obwody głosowania

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA Nr XCVIII/1114/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Poznania w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCVIII/1113/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 4 lipca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na rok 2006.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCVIII/1112/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie likwidacji Zakładu Budżetowego Komunalne Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej "Sanitech" i utworzenia Zakładu Budżetowego Wysypisko Odpadów Komunalnych

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCVIII/1111/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 4 lipca 2006r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznego Usług Medycznych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XCVIII/1110/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 4 lipca 2006r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Usługi Komunalne

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XCVIII/1109/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 4 lipca 2006r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Palmiarnia Poznańska

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XCVIII/1108/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 4 lipca 2006r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Ogród Zoologiczny

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR XCVIII/1107/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 4 lipca 2006 roku w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Osiedla Antoninek Dolny.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

UCHWAŁA NR XCVIII/1106/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla 28 Czerwca 1956 r.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

UCHWAŁA NR XCVIII/1105/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Powstań Śląskich.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

UCHWAŁA NR XCVIII/1104/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Poznań - Świerczewo.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

UCHWAŁA NR XCVIII/1103/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Piątkowo-Zachód.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XCVI/1102/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCVI/1101/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie: zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, dla których organem założycielskim jest Miasto Poznań

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCVI/1100/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCVI/1099/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia na rzecz Miasta Poznania darowizny nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Głuszyna 206A.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCVI/1098/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z mienia przekazanego jednostce pomocniczej gminy do korzystania, położonego pomiędzy ulicami Tczewską, Lubowską i Braniewską w Poznaniu.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCVI/1097/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie nadania numeru porządkowego Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu, ul. Swoboda 41.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCVI/1096/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej Specjalnej Nr 2 dla Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu, ul. Bydgoska 4a.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCVI/1095/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany imienia Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu, ul. Śniadeckich 54/58.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCVI/1094/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu, ul. Przełajowa 6.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCVI/1093/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 2 w Poznaniu, al. Niepodległości 32

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

STANOWISKO NR XCVI/1092/IV/35/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 czerwca 2006 roku w sprawie: raportu o stanie oświaty zawartego w opracowaniu "Polityka oświatowa dla Poznania: założenia, diagnoza i kierunki zmian".

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCVI/1091/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie : zmiany uchwały w sprawie przyznawania i przekazywania przez Miasto Poznań stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2005/2006

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCVI/1090/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego w celu zabezpieczenia środków finansowych przyznanych przez Ministerstwo Sportu w Warszawie, na realizację inwestycji przy Gimnazjum Nr 12 w Poznaniu, os. Batorego 101, pn."Budowa pływalni, zagospodarowanie terenu".

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCVI/1089/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie stwierdzenia przejścia porzuconych pojazdów na własność Miasta Poznania z mocy ustawy.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 2006-11-01

- UCHWAŁA NR XCV/1088/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 6 czerwca 2006 roku w sprawie Programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCV/1087/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o., w postaci wartości niematerialnych i prawnych oraz nieruchomości zabudowanych położonych przy ul. 28 Czerwca 1956r. nr 398 i 400 w Poznaniu.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCV/1086/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 6 czerwca 2006r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie


UCHWAŁA NR XCV/1085/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 6 czerwca 2006r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Jeżyce.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCV/1084/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 6 czerwca 2006r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Nowe Miasto.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCV/1083/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 6 czerwca 2006r. w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania nieruchomości w drodze darowizny

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała nr XCV/1082/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 6 czerwca 2006 roku w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczegoWojewody Wielkopolskiego dotyczącego uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 25 kwietnia 2006 r. Nr XCII/1032/IV/2006, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Bielniki" w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała nr XCV/1081/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 6 czerwca 2006 roku w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczegoWojewody Wielkopolskiego dotyczącego uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 11 kwietnia 2006 r., Nr XCI/1020/IV/2006 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy stadionie miejskim w rejonie ulic Ptasia, Bułgarska w Poznaniu.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCV/1080/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 6 czerwca 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie części terenu Ośrodka Wypoczynkowego w Strzeszynku.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCV/1079/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 6 czerwca 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowy najem obiektów Stadionu Miejskiego położonego przy ul. Bułgarskiej 5/7 w Poznaniu.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCIV/1078/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie zlecenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta Poznania przeprowadzenia kontroli Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCIV/1077/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 30 maja 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia zadania w zakresie opieki nad dziećmi w żłobkach

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCIV/1076/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie środków na wspieranie inicjatyw lokalnych jednostek pomocniczych Miasta i dofinansowanie wyłonionych w drodze konkursu zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze do realizacji w 2007 roku.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCIV/1075/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczek na dofinansowanie realizacji zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XCIV/1074/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 30 maja 2006r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wynagradzania pracowników jednostki budżetowej Usługi Komunalne

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XCIV/1073/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie zmiany stawek dotacji przedmiotowych na 2006r rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XCIV/1072/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków emisji obligacji w roku 2006.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XCIV/1071/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2006.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała Nr XCIV/1070/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "obszaru Główna" w Poznaniu.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCIV/1069/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "REJON TEATRU POLSKIEGO" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XCIV/1068/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "CENTRUM 3" w Poznaniu.

brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCIV/1067/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie uznania skargi grupy mieszkańców Osiedla "Różany Potok" na Prezydenta Miasta Poznania za bezzasadną.

brak