Uchwała nr LXXX/1230/V/2010 z dnia 2010-11-09

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR LXXX/1230/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę Nr LXII/873/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 3 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2010 rok.

Data podjęcia:

2010-11-09

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zmienia uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Opis zmian: korekta (Aktualizacja)
Opublikował(a): Magdalena Szumilas
Data i godzina publikacji: 2011-02-16 10:39