Uchwała nr XLII/500/V/2008 z dnia 2008-09-16

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XLII/500/V/2008 z dnia 16 września 2008 r. w/s przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Kwiatowe" - część B w Poznaniu

Data podjęcia:

2008-09-16

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

 • planowanie przestrzenne

Dokumenty aktu prawnego:

Rozstrzygnięcia organów nadzorczych:

 1. Rozstrzygnięcie Wojewoda z dnia 2008-10-27, treść:
  nieważność § 1 ust. 3 uchwały ze względu na istotne naruszenie prawa

  Załączniki

Orzeczenia Sądowe

 1. Orzeczenie Wojewódzki Sąd Administracyjny z dnia 2009-05-21, treść:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w P. na rozprawie w dniu 21 maja 2009 r. sprawy ze skargi Miasta P. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody W. z dnia 21 października 2008 r. Nr (...) w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 1. uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze; 2. zasądza od Wojewody W. na rzecz skarżącego kwotę (...) zł; tytułem zwrotu kosztów postępowania; 3. określa, że zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze nie może być wykonane.

  Załączniki

Jednostka odpowiedzialna za realizację:

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Opis zmian: wskazano jednostkę odpowiedzialną za realizację uchwały (Aktualizacja)
Opublikował(a): Ewelina Łupińska
Data i godzina publikacji: 2008-09-29 10:57