Uchwała nr XLII/500/V/2008 z dnia 2008-09-16

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XLII/500/V/2008 z dnia 16 września 2008 r. w/s przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Kwiatowe" - część B w Poznaniu

Data podjęcia:

2008-09-16

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Dokumenty aktu prawnego

Rozstrzygnięcia organów nadzorczych

  1. Rozstrzygnięcie Wojewoda z dnia 2008-10-27, treść:
    stwierdzenie nieważności § 1 ust. 3 uchwały ze względu na istotne naruszenie prawa

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Ewelina Łupińska
ostatnia zmiana w dniu 2008-09-29 10:57 - wskazano jednostkę odpowiedzialną za realizację uchwały (Aktualizacja)