Uchwała nr LXXI/1327/VII/2018 z dnia 2018-07-11

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXXI/1327/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2018 w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania dotyczących procedur związanych z usuwaniem drzew i krzewów.

Data podjęcia:

2018-07-11

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • KONTROLE KOMISJI

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-07-11 00:00:00.0