Uchwała nr LXXIII/1382/VII/2018 z dnia 2018-10-16

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXXIII/1382/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli przygotowania i przyczyn niezrealizowania zadania wykonania makiety urbanistycznej miasta Poznania.

Data podjęcia:

2018-10-16

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • KOMISJE RADY
  • KONTROLE KOMISJI

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-10-16 00:00:00.0