Uchwała nr LII/925/VII/2017 z dnia 2017-07-11

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LII/925/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/577/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 6 września 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta Poznania.

Data podjęcia:

2017-07-11

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zmienia uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • OŚWIATA

Dokumenty aktu prawnego

Tekst ujednolicony

* Tekst ujednolicony nie jest źródłem prawa. Jest to tekst uchwały uwzględniający wszystkie jej nowelizacje.

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2017-07-11 00:00:00.0