Uchwała nr LIII/945/VII/2017 z dnia 2017-09-05

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LIII/945/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie nadania ulicy nazwy Błogosławionej Poznańskiej Piątki.

Data podjęcia:

2017-09-05

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Kategorie tematyczne:

  • NAZEWNICTWO ULIC

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2017-09-05 00:00:00.0