Uchwała nr LV/844/VI/2013 z dnia 2013-09-03

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LV/844/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2013 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania Nr XCIX/1138/IV/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Rodzinnemu Domowi Dziecka nr 1 w Poznaniu.

Data podjęcia:

2013-09-03

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zmienia uchwałę

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2013-09-03 00:00:00.0