Uchwała nr LXIX/1267/VIII/2022 z dnia 2022-07-12

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXIX/1267/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2022 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Rodzinnemu Domowi Nr 1 "Agrafka" w Poznaniu.

Data podjęcia:

2022-07-12

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchyla uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-07-20 13:13:02.0