Uchwała nr LX/919/VI/2013 z dnia 2013-12-10

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LX/919/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 10-12-2013 zmieniająca uchwałę Nr XLVII/728/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.

Data podjęcia:

2013-12-10

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2014-01-09
  • Pozycja w dzienniku: 175

Zmienia uchwałę:

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę:

Uchwała zmieniana:

Uchwała zmieniana posiada tekst jednolity:

Kategorie tematyczne:

  • polityka mieszkaniowa

Dokumenty aktu prawnego:

Jednostka odpowiedzialna za realizację:

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2013-12-10 00:00:00.0