Uchwała nr V/22/VII/2015 z dnia 2015-01-20

Status aktu:

tekst jednolity

Tytuł:

Uchwała Nr V/22/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-01-2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLVII/728/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.

Data podjęcia:

2015-01-20

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała zmieniana:

Kategorie tematyczne:

  • polityka mieszkaniowa

Dokumenty aktu prawnego:

Jednostka odpowiedzialna za realizację:

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2015-01-20 00:00:00.0