Uchwała nr LXII/1142/VII/2018 z dnia 2018-02-06

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXII/1142/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2018 w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania.

Data podjęcia:

2018-02-06

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • REWITALIZACJA

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-02-06 00:00:00.0