Uchwała nr LXII/1149/VII/2018 z dnia 2018-02-06

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXII/1149/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2018 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Usługi Komunalne.

Data podjęcia:

2018-02-06

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchyla uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • GOSPODARKA KOMUNALNA

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-02-06 00:00:00.0