Uchwała nr LXIV/1178/VII/2018 z dnia 2018-03-27

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXIV/1178/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27-03-2018 uchylająca uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum 6" w Poznaniu.

Data podjęcia:

2018-03-27

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchyla uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-03-27 00:00:00.0